Velkommen til JJ-Teknik

Vi udfører optimale
Industriløsninger indenfor:

  • Centrifugalventilatorer og Aksialventilatorer
  • Spjæld i specialudførelse
  • Varme-og Kølebatterier
  • Varmevekslere, luft/luft, luft/væske, væske/væske
  • Luftkølede væskekølere og adiabatiske kølere samt kondensatorer.
  • Køletårne
  • Reservedele

Der dimensioneres udfra aktuelle design data, lyddata, pladsforhold, og andre særlige krav som f.eks. ATEX.

Vi medvirker desuden gerne ved renovering /opgradering af eksisterende anlæg for energibesparelser.

Ring gerne – vi har mere end 35 års erfaring i optimale Industriløsninger.

Referenceliste

JJ-Teknik repræsenterer i Danmark

JJ-Teknik repræsenterer i Danmark